• Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, Brussel - Londen, 1968-

De catalogue raisonné van Rubens' oeuvre - het meest ambitieuze catalogusproject ooit aan een enkele kunstenaar gewijd - bespreekt en reproduceert elk schilderij, elke schets en elke tekening van de meester, aangevuld met houtsneden en prenten die onder zijn supervisie werden geproduceerd.

Het Corpus bestaat uit 29 delen, telkens toegespitst op een specifiek onderwerp uit Rubens rijke productie (Oude Testament, landschappen, heiligen, ...). Een enkel deel kan tot acht volumes omvatten. De samenstellers van het Corpus, internationaal gerespecteerde onderzoekers verbonden aan binnen- en buitenlandse universiteiten of musea, baseren zich op de documentatie die werd verzameld door de eminente Rubenskenner Ludwig Burchard (1886-1960). Auteurs evalueren zijn exhaustieve documentatie en vullen haar aan met de sinds 1960 aan het licht gekomen informatie en met de resultaten van het eigen onderzoek. Het Corpus kan beschouwd worden als de voltooiing van Burchards levenswerk.

Het eerste deel van het Corpus verscheen in 1968. Intussen hebben 21 verschillende auteurs 18 delen (partieel) gepubliceerd in 28 volumes. De voltooiing van de reeks is gepland voor 2020.

Klik hier voor een volledige lijst van de gepubliceerde en nog te verschijnen corpusdelen.

 

 • J. Vander Auwera et.al., Rubens - Een genie aan het werk. Rondom de Rubenswerken in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België tent. cat.: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, Tielt 2007.

 

 • F. Baudouin, P.P. Rubens, Antwerpen 1977.

 

 • K. Belkin, F. Healy & J. Muller, Een huis vol kunst: Rubens als verzamelaar tent. cat.: Rubenshuis, Antwerpen, Antwerpen 2004.

 

 • A. Brejon de Lavergnée et al., Rubens tent. cat.: Palais des Beaux-Arts, Rijsel, Parijs 2004.

 

 • L. Burchard & R.-A. d'Hulst, Rubens Drawings (2 vols.), Monographs of the "Nationaal centrum voor de plastische kunsten van de XVIde en XVIIde eeuw" II, Brussel 1963.

 

 • J.S. Held, The oil sketches of Peter Paul Rubens. A critical catalogue (2 vols.), Princeton 1980.

 

 • N. Van Hout & A. Balis, Rubens doorgelicht. Meekijken over de schouder van een virtuoos, tent. cat.: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Antwerpen 2010.

 

 • D. Jaffé, E. McGrath et al., Rubens. A Master in the Making, tent. cat.: National Gallery, Londen, Londen 2005.

 

 • M. Jaffé, Rubens and Italy, Oxford 1977.

 

 • M. Jaffé, Rubens: catalogo completo, Milaan 1989.

 

 • J. Kräftner, W. Seipel & R. Trnek (eds.), Peter Paul Rubens 1577-1640. Die Meisterwerke. Die Gemälde in den Sammlingen des Fürsten von und zu Liechtenstein, des Kunsthistorisches Museums und der Gemäldegalerie der bildenden Künste in Wien, Wenen 2004.

 

 • A.M. Logan & M.C. Plomp, Peter Paul Rubens: The Drawings, New York 2005.

 

 • G. Martin, Rubens in London. Art and diplomacy, Londen - Turnhout 2011.

 

 • M. Rooses, Rubens' leven en werken, Antwerpen 1903.

 

 • M. Rooses, l'Oeuvre de P.P. Rubens. Histoire et description de ses tableaux et dessins (5 vols.), Antwerpen 1886-1892.

 

 • M. Rooses & Ch. Ruelens, Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses oeuvres (6 vols.), Antwerpen 1887-1909.

 

 • A. Rosenberg & R. Oldenbourg (ed.), P.P. Rubens. Des Meisters Gemälde in 538 Abbildungen, Klassiker der Kunst 5, Stuttgart - Berlijn 1921.

 

 • K.A. Schröder & H. Widauer (eds.), Peter Paul Rubens, tent. cat.: Albertina, Wenen, Ostfildern 2004.

 

 • P.C. Sutton, M.E. Wieseman & Nico Van Hout, Drawn by the Brush. Oil sketches by Peter Paul Rubens, tent. cat.: Bruce Museum of arts and Science, Greenwich (CT); Cincinatti Art Museum, Cincinatti (OH); University of California, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, Berkeley (CA), New Haven - Londen 2004.