Herkomst Van Herck

Op 5 april 2019 organiseert het Rubenianum een studiedag over de nalatenschap van de voormalige Antwerpse kunsthandelaarsfamilie Van Herck. Deze studiedag reconstrueert virtueel deze collectie, die verspreid is over verschillende instellingen, en brengt het belang ervan (terug) onder de aandacht. 

De bekende kunsthandel en interieurzaak Van Herck was een vaste waarde in Antwerpen van de tweede helft van de 19de eeuw tot in de jaren 90 van de 20ste eeuw. Verschillende generaties van de familie waren actief in deze handel en speelden eveneens een belangrijke rol in het Antwerpse culturele leven. Charles Van Herck (1884-1955) was een van hen. Vandaag de dag is hij vooral bekend door de omvangrijke verzameling terracotta’s en beeldhouwerstekeningen die hij naliet (nu grotendeels bewaard in het KMSKA en het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet). Hij was als kunsthistorisch onderzoeker dan ook gespecialiseerd in de beeldhouwkunst van de 17de en de 18de eeuw. Het Rubenianum bewaart zijn onderzoeksarchief en eveneens dat van zijn goede vriend en onderzoekspartner Adolf Jansen (1899-1989). Beide archieven werden in de jaren 1990 verworven door wijlen ereconservator Frans Baudouin. Naar aanleiding van de ontsluiting van deze archieven organiseert het Rubenianum deze studiedag. 

Tijdens voorbereidend onderzoek en inventarisatie bleek dat er nog meer instellingen in Vlaanderen archieven en collecties bezitten die werden nagelaten door de familie Van Herck. Met de studiedag ‘Herkomst Van Herck’ worden deze verspreide collecties terug onder de aandacht gebracht en de huidige ontsluiting, (kunst)historische waarde, samenhang en raakvlakken onderling en de mogelijkheden voor verder onderzoek in de verf gezet.

Meer informatie

Alle praktische informatie en het volledige programma zijn raadpleegbaar op de website van het Rubenianum