Roelant Savery

Diverse unieke en onmisbare zeventiende-eeuwse tekeningen en verzamelingen van tekeningen zijn definitief beschermd als Vlaams topstuk. Het gaat om werken van bekende en minder bekende of anonieme kunstenaars uit die periode. De selectie is het resultaat van een onderzoek door het Rubenianum en de KBR (Koninklijke Bibliotheek van België).

Brede waaier aan kunstenaars

De selectie tekeningen en verzamelingen van tekeningen bevat voorstudies, ontwerpen en schetsen van bekende zeventiende-eeuwse kunstenaars zoals Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens. Daarnaast zijn ook tekeningen van andere grote namen uit de zeventiende eeuw geselecteerd, zoals Jan Brueghel I, Gaspar de Crayer, Frans Francken II, Theodoor van Thulden en Justus van Egmont. De selectie gaat echter ook breder: ze bevat eveneens zeldzame en onmisbare tekeningen van minder bekende of anonieme kunstenaars.

Voor al deze tekeningen werd in het onderzoek aangetoond dat ze door hun zeldzaamheid in combinatie met hun artistieke waarde, ijkwaarde, schakelfunctie en/of waarde voor het collectieve geheugen als topstukken moeten worden beschouwd en een plaats op de Topstukkenlijst verdienen.

Heel diverse selectie

De selectie is bovendien een unieke staalkaart van de in Vlaanderen nog bewaarde zeventiende-eeuwse tekenkunst en bevat tekeningen met allerlei onderwerpen: landschappen, religieuze scènes, mythologische taferelen, voorstellingen uit het dagelijkse leven, dierstudies, enzovoort. 

Daarnaast werden ook tekeningen opgenomen omwille van hun uitzonderlijke cultuurhistorische waarde, zoals historische kaarten, stadsgezichten, tekeningen in manuscripten, ontwerptekeningen voor gebouwen en oude bouwtekeningen.

Meer informatie
cjsm.be

Beeld: Roelant Savery, Boheems rotslandschap, Prentenkabinet Groeningemuseum, CC0