Zegewagen van Kallo
Kunstenaar
Datering
1638
Inventarisnummer
318
Materiaal

olieverf

Afmetingen
71 cm x 103 cm
Trefwoord

Kardinaal-Infant Ferdinand behaalde in 1638 met zijn legers een dubbele overwinning te Kalloo (bij Antwerpen) op de Verenigde Provincies en bij Sint-Omaars op de Fransen. De Antwerpse magistraat besloot dit wapenfeit te vieren en bestelde bij Rubens dit ontwerp voor een zegewagen. De wagen, welke de naam kreeg van Laurea Calloana, is opgevat als een schip met mast, symbool van de Felicitas of Voorspoedige vaart, en is bemand met allerlei allegorische figuren, als de Providentia (op de voorsteven); de stedenmaagden van Antwerpen en van Sint-Omaars met stadskroon op het hoofd. Op de stellage, bij de achtersteven met het stadswapen van Antwerpen, de Virtus en de Fortuna. Bazuinende genieën en treurende gevangenen omringen de hoge sokkel waarop twee gevleugelde zegegodinnen kransen en een ovale opschrifttafel dragen. Een reusachtige trofee met krijgsbuit en vaandels is bekroond met een kardinaalshoed en een keizerskroon. Kopie in het Fitzwilliam museum te Cambridge. Ets van Theodoor van Tulden in Gaspard Gevartius, Pompa Introitus Ferdinandi, 1641.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas