Voor de kroeg

Links staat de kroeg met een varkenshok, in het deurgat staat een vrouw. Ervoor zitten enkele mannen te roken en te drinken. Ernaast staat een rokende man, die naar de hond kijkt. Dat verschuift onze blik naar de verder afgelegen rivier. Aan de oever ziet men nog een figuurgroepje, en daarna stijgt het landschap weer dat voornamelijk bestaat uit bossen, rotsen, een kasteel en een hooggelegen toren. Dan ziet men een dieper gelegen stuk met een kruisende bomenrij, dat doorloopt tot aan de rotsformaties. De boom op het voorplan verbindt de kroeg met het achterliggende landschap. Dit werk toont een evenwichtige opbouw, en niet zozeer een stichtelijke les. In zijn vroege werken toont David Teniers II allerlei grapjes en anekdotes die de ongemanierdheid van de kroeglopers illustreren.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Dorpsfeest
De stad Valenciennes
Voor de kroeg
Namiddag
Morgen
Oude vrouw die tabak snijdt
Duet
Terugkeer van de jacht
Rustende jagers
Verzoeking van de heilige Antonius de Grote van Egypte
Personage in een landschap
Twee apen spelen een kaartspel
Een boerenkoppel danst op een dorpsfeest
Rokende en drinkende boeren
Pratende boeren