Verzoeking van de heilige Antonius de Grote van Egypte
Kunstenaar
Datering
1594
Inventarisnummer
103
Materiaal

hout

Afmetingen
212 cm x 280 cm x 0 m

Martin Delafaylle en Roger Clarysse, dekens van de Sint-Antoniusbroederschap, betaalden in 1594 Maerten de Vos een altaarstuk voor hun kapel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Volgens de wens van de schenkers diende het middenstuk de bekoring van de heilige Antonius voor te stellen en de zijluiken, die nu verdwenen zijn, de heilige Rochus en de heilige Hubertus.
In het middenstuk worden enkele episodes uit het leven van de heilige Antonius weergegeven. Het bovengedeelte illustreert de Legenda Aurea waar verhaald wordt dat engelen de heilige, bij een van zijn talloze bekoringen, meevoerden door de lucht. Duivelen trachtten de doortocht te beletten en brachten hem alle zonden voor ogen die hij sedert zijn geboorte bedreven had. Enkele auteurs zien de verschillende monsters dan ook als de voorstelling van de hoofdzonden.

Kunstwerken van deze kunstenaar

Bruiloft te Kana
Heilige Lucas schildert de Madonna
De heilige Didacus in gebed
De heilige Didacus ontvangt het ordekleed
De heilige Didacus redt een jongen uit de oven
De heilige Didacus predikt op de Canarische eilanden
De heilige Didacus geneest de zieken
Dood van de heilige Didacus
De heilige Didacus helpt bij een moeilijke geboorte
De heilige Didacus brengt het doodgeboren meisje tot leven
Geef aan de keizer wat van de keizer is
De tempelbelasting
De arme weduwe
Altaarstuk van de gilde van de oude voetboog
De begrafenis van Sara