Portret van een man in een bloemenkrans

In het centrum van een met rolwerk versierde en met bloemen behangen cartouche is het portret voorgesteld van een man, die door Marie-Louise Hairs voor de Antwerpse schepen Pieter Muytinckx gehouden wordt. Deze identificatie wordt echter door W. Couvreur afgewezen. Als vermoedelijk auteur van het portret wordt Gaspar Netscher genoemd door N.R. Roskell, Erasmus Quellinus door Gustav Glück en Gonzales Coques door Marie-Louise Hairs en R. Wagner. Een door Seghers gesigneerde en 1640 gedateerde gelijkaardige bloemenkrans met het portret van dezelfde man berustte eertijds in de verzameling Julius Böhler te München.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Bloemenkrans
 Portret van een man in een bloemenkrans