Ontwerp voor de bekroning van het hoogaltaar van de Antwerpse jezuïetenkerk (?)
Kunstenaar
Datering
1617
Collectie
Inventarisnummer
RH.S.194
Afmetingen
80 cm x 62 cm
Trefwoord

In de zeventiende eeuw werd het religieuze leven in de katholieke Zuidelijke Nederlanden in hoge mate beheerst door de strijd tegen het protestantisme. De kunst stond in dienst van de kerkelijke propaganda, wat resulteerde in belangrijke opdrachten voor kunstenaars. Ook Peter Paul Rubens (1577-1640) heeft gedurende zijn hele loopbaan voor kerkelijke opdrachtgevers gewerkt. Tot voor kort werd aangenomen dat deze gedetailleerde olieverfschets in grisaille (grijstinten) het ontwerp toont voor de bekroning van het hoofdaltaar van de Antwerpse jezuïetenkerk, nu de Sint-Carolus Borromeuskerk. Recent is echter geopperd dat het ontwerp voor een ander hoofdaltaar werd vervaardigd, en wel voor dat van de kerk van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Deze abdij werd in de negentiende eeuw verwoest.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas