Nicolaas Rockox

Nicolaas Rockox is gekleed in sober zwart maar de rijke accessoires getuigen van zijn welstand en zijn hoge sociale positie: hij draagt een molensteenkraag, er staan knoopjes in geslepen glas op het wambuis, vergulde gespen op de gordel en eekhoornbont op de mantel. Rockox heeft een hand op zijn borst gelegd, een symbolisch gebaar dat liefde uitdrukt. Dit portret maakt deel uit van een triptiek (KMSKA inv. Nrs. 307-311) die de Antwerpse burgemeester Nicolaas Rockox in 1613 bestelde bij Rubens als grafstuk voor zichzelf en zijn echtgenote Adriana Perez. Dit epitaaf werd geplaatst in de Immaculatakapel van de kerk van de Antwerpse minderbroeders-recolletten. Deze kapel liet Rockox in 1619 aanbouwen. Hierin werd eerst zijn in 1619 overleden echtgenote begraven. Hijzelf werd in 1640 bijgezet.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas