Kruisdraging

In dit meesterwerk vat Van Dyck de lijdensweg van Christus samen in één enkele voorstelling. Christus bezwijkt onder de last van het kruis. Op de lijdensweg ontmoet hij zijn bedroefde moeder. Simon de Cyrener neemt gedwongen maar vol medelijden de last van het kruis op. Op de achtergrond dansen lansen in de lucht.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Twee studies van een manskop
Kruisdraging
De Heilige Martinus
Christus aan het kruis of Christus met de de spons
Jupiter en Antiope
Bewening van Christus
Bewening van Christus
Christus aan het kruis tussen de twee moordenaars
Cesare Alessandro Scaglia di Verrua, abt van Staffarda en Mandanici
Christus aan het kruis
Infante Isabella Clara Eugenia
De schilder Marten Pepijn
Ruiterportret
Portret van Paulus Pontius
Portret van Pieter Brueghel de Jonge
Portret van Frans Francken
Christus en de overspelige vrouw
De kruisdraging
Het visioen van Franciscus van Assisi
Anthony van Dyck