Het schildersatelier
Kunstenaar
Datering
1666
Inventarisnummer
0000_GRO0188_I
Materiaal

olieverf op doek

Afmetingen
150.6 cm x 111.5 cm
Trefwoord

Drie kinderen hebben een kunstenaarsatelier ingepalmd. Het kind op de voorgrond vestigt de aandacht op een tekening van een antiek hoofd. Dat antieke hoofd, of beter een afgietsel er van staat rechts op de tafel. Volgens de contemporaine academische kunstopvattingen speelde de tekening als neerslag van de inventie, de belangrijkste rol binnen het creatieve scheppingsproces. Antieke sculpturen golden als perfecte voorbeelden en model bij uitstek. Andere antieke beelden of afgietsels ervan zijn de Flora Farnese achteraan en van de Borghesevechter zijn enkel de benen in beeld gebracht. Uiterst rechts hangt een prent van de tafel. Het is een chiaroscurohoutsnede van Ugo da Carpi naar Parmigianino’s Diogenes. Het is een allegorie van de op normatieve regels gegrondveste schilderkunst en illustreert treffend de academische esthetica, zoals deze zich in de late zeventiende eeuw onder Franse invloed in heel Europa manifesteert.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Madonna, omringd door heiligen
Portret van Hendrik Anchemant
Portret van Antonius Daneels (+1674)
Marteldood van de Heilige Sebastiaan
Portret van Herman Van Volden
Portret van Roeland de Grass (+1645)
Moeder en kind
De tenhemelopneming van St.-Apollonia
Portret van een Brugse familie
Doornenkroning
De waarzegster
Visioen van de heilige Antonius van Padua
Heilige Antonius wekt een dode terug tot leven
Portret van Jan van de Vijvere, deken van het Brugse chirurgijnsambacht
Portret van een theoloog met zijn secretaris
Portret van Jan-Filips van Boonem, deken van het Brugse Sint-Jorisgilde