Het leven van de heilige Didacus van Alcala

Zweite heeft aan de hand van een gravure van Adriaan Collaert een nieuwe interpretatie van dit schilderij kunnen geven. In tegenstelling met wat tot nog toe werd gemeend, houdt de voorstelling geen verband met het leven van de heilige Koenraad van Ascoli maar wel met dat van de heilige Didacus (Diego) van Alcala. Deze Spaanse Fransiscaan uit het midden der 15de eeuw werd in 1588 door paus Sixtus V heilig verklaard onder meer dank zij de bijzondere tussenkomst van Filips II.
Op het centrale paneel (cat. nr. 89) wordt de heilige afgebeeld samen met de Stichter der Orde, de heilige Franciscus van Assisi. De huidige opstelling van de 11 kleine paneeltjes die het werk omringen stemt thans niet meer overeen met de gravure. Zij stellen taferelen voor uit het leven van de heilige Didacus.

Kunstwerken van deze kunstenaar

Bruiloft te Kana
Heilige Lucas schildert de Madonna
De heilige Didacus in gebed
De heilige Didacus ontvangt het ordekleed
De heilige Didacus redt een jongen uit de oven
De heilige Didacus predikt op de Canarische eilanden
De heilige Didacus geneest de zieken
Dood van de heilige Didacus
De heilige Didacus helpt bij een moeilijke geboorte
De heilige Didacus brengt het doodgeboren meisje tot leven
Geef aan de keizer wat van de keizer is
De tempelbelasting
De arme weduwe
Altaarstuk van de gilde van de oude voetboog
De begrafenis van Sara