Hemelvaart van Maria

Kunstwerken van deze kunstenaar

De marteldood van de Heilige Barbara
De onthoofding van Sint-Jan de Doper
Hemelvaart van Maria
Kopstudie van een jonge moor
De profeet Elia gevoed door een raaf
Lactatio van de heilige Bernardus van Clairvaux
De beschermengel