Doortocht van de Rode Zee

Kunstwerken van deze kunstenaar

Doortocht van de Rode Zee
De heiligen Johannes en Matteüs
De heiligen Marcus en Lucas
Altaarstuk van het Sint-Lucasgilde
Heilige Lucas predikt voor het volk