De werken van barmhartigheid
Inventarisnummer
969
Materiaal

olieverf op paneel

Afmetingen
58 cm x 43.5 cm
Trefwoord

De voorstelling werd gekopieerd naar de gravure van de Caritas in de reeks der Deugden, vermoedelijk door Filips Galle gesneden naar tekeningen van de Oude Brueghel en uitgegeven door Hieronymus Cock. Hierbij liet de Jonge Brueghel evenwel de personificatie van de Caritas wegvallen terwijl ook afwijkingen in enkele details kunnen aangewezen worden. Opmerkelijk is hoe de werken van barmhartigheid overeenkomstig de caritatieve zorgverlening van de tijd werden uitgebeeld. De hongerigen spijzen en de dorstigen laven wordt voorgesteld door een gratis bedeling van brood en bier door leden van de Heilige Geesttafel. De naakten kleden gebeurt door een armenmeester en drie vrouwen die hemden en broeken uitdelen. De zieken verzorgen was een taak die buiten de hospitalen vaak, zoals hier voorgesteld, vervuld werd door leken, al of niet rondtrekkend of in broederschappen verenigd. De vreemdelingen herbergen wordt geillustreerd door een waard die drie pelgrims voor gratis logies in zijn herberg onthaalt. De gevangenen vertroosten wordt voorgesteld door een man en een vrouw die op de pui van de gevangenis staan te praten bij een man op de kaak, twee mannen in het blok en twee mannen achter de tralies van een kerker. De doden begraven was, vooral op de buiten, dikwijls de laatste liefdedienst die door verwanten of buren aan de overleden werd betoond. Meerdere herhalingen bleven bewaard, onder meer in het Museo de Arte, Antiguan Lissabon.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Kruisdraging
Als het kalf verdronken is, dempt men de put
Als de ene blinde de andere leidt vallen beiden in de sloot
Omdat de wereld is zo ongetrouw, daarom ga ik in de rouw
Vlaams spreekwoord
Wie weet waer omme de ganzen bervoets gaen?
De Spreekwoorden
De boerenadvokaat
Sint-Joriskermis
De volkstelling in Betlehem
Johannes de Doper predikt voor het volk
Aanbidding door de koningen in de sneeuw
Bruiloftsstoet
De kindermoord in Betlehem
Aanbidding door de koningen
Calvarieberg
De werken van barmhartigheid