De verloren zoon
Kunstenaar
Datering
1618
Inventarisnummer
781
Materiaal

olieverf op doek

Afmetingen
107 cm x 155 cm

De parabel van de verloren zoon vertelt hoe de jongste van twee zonen zijn erfdeel aan zijn vader vraagt en ermee naar een ver land trekt. Hij verbrast er al zijn geld en de jongeman wordt varkenshoeder om te kunnen overleven. Tenslotte komt hij tot inkeer en gaat terug naar huis, waar zijn vader hem met open armen ontvangt. De verloren zoon wordt in de rechter benedenhoek in beeld gebracht. Hij smeekt de dienstmeid om wat varkensvoer. De hongerige varkens en biggen verdringen zich rond de trog. Achter een steunbalk staat een boerenknecht, die alles achterdochtig gadeslaat. In de stal staan paarden en koeien en een stalknecht, die door een kaars verlicht worden. Waarschijnlijk gaat het hier niet om een reëel bestaande stal, maar werd het tafereel gebaseerd op afzonderlijke schetsen die de kunstenaar maakte op het platteland. Het werk wordt rond 1618 gesitueerd.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas