De stervende Seneca
Kunstenaar
Datering
1612 – 1614
Inventarisnummer
MPM.V.IV.057
Materiaal

olieverf

Afmetingen
698 mm x 842 mm
Trefwoord

'De wijsgeer is naakt tot onder de maagstreek, slechts bedekt met een zeer lichte witte sluier, over een gedeelte van de linkerarm' (Cat. Rooses, 1927, p. 126 sqq.) / archiefstuk Inventaris Balthasar II Moretus, Ar. 108, f°45: 'Anno 1658. Adi Ultima Decembris. register van de schilderyen. (...) Seneca ende Plato in twee stucken, originele van Rubens ... fl. 30'.

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas