De profeet Elia gevoed door een raaf

Voor de ingang van zijn spelonk strekt de profeet de arm uit, terwijl de vogel, die hem zo-even zijn brood bracht, links wegvliegt. In de linkerbovenhoek stijgt de profeet in zijn vurige wagen ten hemel.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

De marteldood van de Heilige Barbara
De onthoofding van Sint-Jan de Doper
Hemelvaart van Maria
Kopstudie van een jonge moor
De profeet Elia gevoed door een raaf
Lactatio van de heilige Bernardus van Clairvaux
De beschermengel