De koning drinkt
Kunstenaar
Datering
1640
Inventarisnummer
843
Afmetingen
570 cm x 375 cm
Trefwoord

Herhaaldelijk heeft Jordaens het Driekoningen- of Twaalfdenachtsfeest in beeld gebracht en, hoewel hij dit telkens op een andere manier uitwerkt, daarin steeds hetzelfde moment weergegeven, namelijk het ogenblik waarop de koning het glas heft en heel het gezelschap uitroept: 'De Koning drinkt!'. Onze versie is circa 1640 te dateren en vervaardigd als ontwerp voor dezelfde gravure door Paulus Pontius (1603-1658), hetgeen verklaart waarom de meeste figuren hier linkshandig zijn. Het originele deel van de tekening correspondeert in grote lijnen met het gelijkaardig schilderij in het Ermitagemuseum te Leningrad (inv. 3760).

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

De opvoeding van Jupiter
Studies van de kop van Abraham Grapheus
 Maria-Tenhemelopneming
Allegorie van de vruchtbaarheid
 Zoals de ouden zongen, piepen de jongen
 De dochters van Cecrops vinden het slangenkind Erichthonius
Cupido en Psyche
Triomf van Frederik Hendrik
De koning drinkt
Graflegging
Pegasus
Nijverheid en handel die de bloei van de kunst bevorderen
De goddelijke wet als grondslag voor de menselijke gerechtigheid
Aanbidding door de herders
Portret van een vrouw
Heilige Ivo Hélory van Kermartin
Twee vrouwenkoppen en torso van een krijger
Meleager en Atalanta
Aanbidding door de herders
Bacchus