De heiligen Marcus en Lucas

Dit paneel maakt deel uit van het Altaarstuk van het Sint-Lukasgilde. Uitzonderlijk zijn niet alle panelen van dit altaarstuk van dezelfde schilders. Zie ook de inventarisnummers 88, 274, 275 en 484.

© www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, photo Dominique Provost

Kunstwerken van deze kunstenaar

Doortocht van de Rode Zee
De heiligen Johannes en Matteüs
De heiligen Marcus en Lucas
Altaarstuk van het Sint-Lucasgilde
Heilige Lucas predikt voor het volk