De heiligen Johannes en Matteüs
CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Doortocht van de Rode Zee
De heiligen Johannes en Matteüs
De heiligen Marcus en Lucas
Altaarstuk van het Sint-Lucasgilde
Heilige Lucas predikt voor het volk