De Ganay-manuscript
Kunstenaar
Datering
1650 – 1699
Collectie
Inventarisnummer
RH.LB.2012.004

Het is weinig bekend dat Peter Paul Rubens (1577-1640) een theoretisch notitieboek heeft bijgehouden met zijn ideeën over uiteenlopende onderwerpen als de optica, de symmetrie, de proporties, de anatomie, de architectuur en de menselijke passies. In 1720 ging het verloren in een brand in het atelier van de Franse meubelmaker André-Charles Boulle (1642-1732). Gelukkig waren er vier selectieve kopieën van gemaakt. Het ‘de Ganay manuscript’ – genoemd naar de markies die het in de negentiende eeuw bezat – is hiervan het meest verzorgde : de teksten vertonen een heel regelmatig handschrift en de tekeningen zijn met een fijne pen getrokken, waarbij naar een evenwichtige bladschikking is gestreefd. Het kan worden gesitueerd in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Over de identiteit van de kopiist tasten we voorlopig in het duister. Wellicht is dit manuscript het werk van een een goede latinist die ervoor heeft samengewerkt met een of twee kundige tekenaars. In 1773 werd het manuscript gedeeltelijk in een Franse vertaling gepubliceerd als Théorie de la figure humaine.

Koning Boudewijnstichting, coll. Fonds Courtin-Bouché, permanent bruikleen aan het Rubenshuis, Antwerpen

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas