De dood is fel en snel

Kunstwerken van deze kunstenaar

De vijf zintuigen
In "'t Wapen van Antwerpen", kroegtafereel
Kroegtafereel
De dood is fel en snel
De bedelares in de kroeg