De aanbidding van de koningen
Kunstenaar
Datering
1624
Inventarisnummer
298
Materiaal

olieverf op paneel

Afmetingen
336 cm x 447 cm

Dit schilderij werd in 1624 besteld voor het nieuw opgerichte hoogaltaar van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen. Een drukke stoet is binnengetreden in de houten stal waarin een antieke zuil en een spinnenweb opvallen. De drie koningen verraden zich door hun kleurrijke kleding: rood, wit en groen. Deze kleuren worden ook rond het pasgeboren kind aangebracht. Achter de drie koningen verdringt zich een bont gezelschap van mensen en dieren. Maria en Kind worden rechts in een oplichtend vlak geïsoleerd. De kunstenaar gebruikt een uitgesproken barokke taal bij het omzetten van de denkbeelden van de contrareformatie: de openbaring van de mens geworden Zoon Gods, de verheerlijking van de eucharistie en de bemiddeling van Maria. Binnen het grote formaat van dit altaarstuk stapelt Rubens de figuren op en een benepen ruimte. Het kikkerperspectief zorgt ervoor dat we met ontzag opkijken. Alle figuren hebben een dynamische houding en tonen emotionele betrokkenheid met het gebeuren. Men vertelt dat Rubens het werk op 14 dagen tijd zou geborsteld hebben. De souplesse en zwier waarmee het werk is uitgevoerd zijn in elk geval verbazingwekkend.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Christus aan het kruis
Nicolaas Rockox
Kruisoprichting
De aanbidding van de herders
Triptiek met de Verrijzenis van Christus (Epitaaf van Jan Moretus en Martina Plantijn)
De hemelvaart van Maria
De kruisafneming
Ontwerp titelblad Lyricorum Libri IV
De geseling van Christus
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata
De verloren zoon
 Christus aan het kruis, "De lanssteek"
 Doopsel van Christus
 Gaspard Gevartius
 Laatste communie van de heilige Franciscus van Assisi
Zegewagen van Kallo
Venus Frigida
De Mariakapel of grafkapel van de familie Houtappel
Ongeloof van Tomas