David ontmoet Abigaïl
Kunstenaar
Collectie
Inventarisnummer
77.169
Materiaal

olieverf op doek

Afmetingen
192 cm x 103 cm

Mooi berglandschap in de trant van Joos de Momper. Het verhaal is gebaseerd op de geschriften van Samuel (25, 1-15). Na de dood van Samuel trok David naar de woestijn Maon waar een zeer vermogend man, Nabal, leefde met zijn vrouw Abigaïl, verstandig en mooi gevormd, volgens de bijbel.
Maar haar man was nors en kwaadaardig. David zond tien jonge mannen naar hem om hem te groeten, vrede te wensen en een goed onthaal te vragen. Nabal wees hen brutaal af. Waarop David geërgerd met ongeveer 400 soldaten tegen Nabal op strafexpeditie trok. Abigaïl, Nabals vrouw vernam het en trok met veel broden, vlees en vijgen met haar dienaren David tegemoet zonder dat haar man het wist. Zij boog zich voor David neer, bood hem haar geschenken aan en wist met grote welsprekendheid David te bewegen af te zien van zijn wraakneming. Toen Abigaïl terugkwam gaf Nabal een groot feest en hij werd stomdronken. Wanneer hij nuchter werd vertelde Abigaïl haar man de waarheid en het hart van Nabal bestierf het.
David nam toen Abigaïl tot vrouw, die er graag mee instemde.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

David ontmoet Abigaïl
De dood van de farao