Daniël ontmaskert de priester van Baäl

Kunstwerken van deze kunstenaar

Tenhemelopneming van Maria
Daniël ontmaskert de priester van Baäl
De Heilige Familie