Christus aan het kruis

Kunstwerken van deze kunstenaar

Vier Gekroonde martelaren
Heilige Bonaventura van Lyon in extase
Christus aan het kruis
Drukkersmerk van de Officina Plantiniana
Madonna met heiligen