Calvarieberg
Inventarisnummer
962
Materiaal

olieverf op paneel

Afmetingen
149 cm x 100.5 cm
Trefwoord

Synoptische en narratieve voorstelling van meerdere motieven uit het kruisigingsverhaal. In het centrum, midden een grote groep nieuwsgierigen, waaronder Pilatus en de Hogepriester, hangt Christus stervend aan het kruis. Op een lange stok steekt een soldaat Hem de spons met zure wijn toe. Vooraan dobbelen drie beulsknechten ruzieënd om Christus' kleren. In de achtergrond wachten Onze-Lieve-Vrouw, Johannes Evangelista en de Heilige Vrouwen op het einde van de executie. Rechts van Christus wordt het kruis met de goede moordenaar opgericht terwijl links een beul reeds de ladder bestijgt om de benen van de slechte moordenaar te breken. Van Bastelaer en Hulin de Loo zagen in de onderhavige compositie een kopie naar een verdwenen origineel van de Oude Breugel, Glück beschouwde haar als een originele vinding van de Jonge Breugel. Ontleningen aan een verloren 'Kalvarie' van de Oude Breugel zijn evenwel niet uit te sluiten. Meerdere herhalingen, onderling vaak vrij sterk verschillend, bleven bewaard, onder meer. in The Museum of Art, Philadelphia en in het Szepmüveszeti Muzeum, Budapest.

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Kruisdraging
Als het kalf verdronken is, dempt men de put
Als de ene blinde de andere leidt vallen beiden in de sloot
Omdat de wereld is zo ongetrouw, daarom ga ik in de rouw
Vlaams spreekwoord
Wie weet waer omme de ganzen bervoets gaen?
De Spreekwoorden
De boerenadvokaat
Sint-Joriskermis
De volkstelling in Betlehem
Johannes de Doper predikt voor het volk
Aanbidding door de koningen in de sneeuw
Bruiloftsstoet
De kindermoord in Betlehem
Aanbidding door de koningen
Calvarieberg
De werken van barmhartigheid