Kunstenaar
Inventarisnummer
83-87
Materiaal

olieverf

Kunstwerk inscriptie
origineel: transcriptie of beschrijving: vertaling: plaats: recto type: typoscript/ lettertype: auteur: datum: opmerkingen:
Afmetingen
388 cm x 253 cm x 0 m

(inv. nr. 83) Christus staat in het midden en geeft antwoord op de vraag van een farizeeër of men aan de keizer belastingen moet betalen met de woorden: 'Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt' (Lucas 20, 21-26).
(inv. nr. 84) Voorstelling van de evangelietekst (Matteüs 17, 24-27) waar Petrus een penning uit de muil van een vis haalt om voor hem en Christus tol te betalen.
(inv. nr. 85) Voorstelling van de evangelietekst (Marcus 21, 41-44) waar Christus zijn leerlingen voorhoudt dat het offer van de arme weduwe meer verdiensten heeft dan dit van de rijke dame.
(inv. nr. 86) Grisaille. Abraham weegt de 400 sikkels goud, de prijs voor de akker met een grot, dienstig als begraafplaats voor Sara. Op de achtergrond wordt het lijk van Sara overgebracht.

(Foto met reconstructie van het altaar in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Bruiloft te Kana
Heilige Lucas schildert de Madonna
De heilige Didacus in gebed
De heilige Didacus ontvangt het ordekleed
De heilige Didacus redt een jongen uit de oven
De heilige Didacus predikt op de Canarische eilanden
De heilige Didacus geneest de zieken
Dood van de heilige Didacus
Spaanse kroonprins Don Carlos geneest na aanraking van het lijk van de heilige Didacus
De heilige Didacus helpt bij een moeilijke geboorte
De heilige Didacus brengt het doodgeboren meisje tot leven
Verzoeking van de heilige Antonius de Grote van Egypte
Geef aan de keizer wat van de keizer is
De tempelbelasting
De arme weduwe
Altaarstuk van de gilde van de oude voetboog
De begrafenis van Sara