Als de ene blinde de andere leidt vallen beiden in de sloot
Inventarisnummer
872/1
Materiaal

olieverf op paneel

Afmetingen
19 cm x 19 cm x 0 m
Trefwoord

Deze tot spreekwoord gepopulariseerde evangelische uitspraak (Matt.15:14) werd reeds eerder uitgebeeld, met name in een gravure door Hieronymus Cock uitgegeven naar een verloren tekening van Hieronymus Bosch (HOLSTEIN, III, p. 138, nr. 21), in een ets van Cornelis Massijs (HOLSTEIN, XI, p. 202, nr. 137) in een tekening van Brueghel de Oude (TOLNAY, 1952, p. 85, nr. 46), in zijn Spreekwoordenschilderij (Berlijn,Kaiser-Friedrich-Museum) maar vooral in zijn Parabel der blinden (Napels, Museo Nazionale di Capodimonte).
Het onderhavige stuk is duidelijk van dit laatste werk afgeleid, zonder er evenwel op gekopiëerd te zijn. Dit geldt evenzeer voor de gravure van Pieter van der Heyden (R. VAN BASTELAER, 1908, p. 57-58, nr. 181), waarop volgende begeleidende tekst de moraliserende strekking van het spreekwoord omschrijft:
Wandelt altijt in alle voorsichticheyt,
Sijt getrou betrout niemant dan God in allen:
Want om dat deen blinde dander leyt
Sietmense bey tsamen inde gracht vallen

CC BY (Creative Commons 4.0)

Kunstwerken van deze kunstenaar

Kruisdraging
Als het kalf verdronken is, dempt men de put
Als de ene blinde de andere leidt vallen beiden in de sloot
Omdat de wereld is zo ongetrouw, daarom ga ik in de rouw
Vlaams spreekwoord
Wie weet waer omme de ganzen bervoets gaen?
De Spreekwoorden
De boerenadvokaat
Sint-Joriskermis
De volkstelling in Betlehem
Johannes de Doper predikt voor het volk
Aanbidding door de koningen in de sneeuw
Bruiloftsstoet
De kindermoord in Betlehem
Aanbidding door de koningen
Calvarieberg
De werken van barmhartigheid