Sint-Janshospitaal Bruges
Contact

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38

8000 Brugge

België

T 0032 (0)50 44 87 43

musea@brugge.be

Website

Het museum Sint-Janshospitaal is gevestigd in het middeleeuwse Sint-Janshospitaal. Het museum beheert een rijke collectie die grotendeels voor het hospitaal werd gemaakt of uit verwante caritatieve instellingen afkomstig is. Sinds 1796 werden de burgerlijke godshuizen bevoegd verklaard voor de oude kerkelijke inrichtingen. Na de val van Napoleon in 1815 werden de eigendommen van verschillende godshuizen aan het Sint-Janshospitaal overgedragen. Dit verklaart de aanwezigheid van bijvoorbeeld Memlings Diptiek van Maarten van Nieuwenhove, oorspronkelijk afskomstig uit het Sint-Juliaanshospitaal.

De collectie beslaat alle kunstdisciplines en is van een hoog gemiddeld niveau. Ze is nauw verbonden met de geschiedenis van het hospitaal en de kloostergemeenschap van Sint-Jan. Ze bestaat uit religieuze kunstwerken die de dagelijkse hospitaalwerking ondersteunden, en gebruiksvoorwerpen uit het leven in zalen, apotheek en klooster. Gezichtsbepalend voor de collectie is het unieke ensemble van zes topwerken van de 15e-eeuwse paneelschilder Hans Memling. Vier ervan werden door de kloostergemeenschap besteld en bevinden zich nog steeds in situ, wat uitzonderlijk is.

De collectie is eigendom van het Brugse OCMW en in principe afgesloten. Toch worden sporadisch kunstwerken verworven als aanvulling en verrijking van de collectie.

Mieke Parez en Sybilla Goegebuer

CC BY (Creative Commons 4.0)