Museum Rockoxhuis
Contact

Museum Rockoxhuis 

Keizerstraat 10-12

2000 Antwerpen

België 

T 0032 (0)3 201 92 50

inforockoxhuis@kbc.be

Website

Het Rockoxhuis is de 17e-eeuwse patriciërswoning van burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640). Rockox was ook kunstverzamelaar, humanist, numismaat en mecenas. KBC kocht het Rockoxhuis in 1970 en na een restauratieperiode van bijna 7 jaar, is dit schitterende voorbeeld van 17e-eeuwse Vlaamse wooncultuur geopend voor het publiek. Voor de restauratie en de herinrichting van dit historisch pand is de inventaris van de inboedel van het sterfhuis van Nicolaas Rockox (Felixarchief, Antwerpen) een belangrijke leidraad geweest. Daaruit weten wij bij voorbeeld dat Rockox bij zijn overlijden 82 schilderijen had, en heel wat meubelen, zilverwerk, tin, glas en boeken. Aan zijn belangrijke collectie munten is in de inventaris slechts ten dele aandacht besteed. Rockox heeft eigenhandig zijn muntencatalogus samengesteld (Museum Meermanno-Westrenianum, Den Haag). Van zijn kunstkamer had Rockox een schilderij laten maken door Frans Francken II (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München). Hoewel deze inkijk in zijn kunstkamer niet letterlijk mag geïnterpreteerd worden, vat dit schilderij de figuur van Nicolaas Rockox mooi samen. Het Rockoxhuis is vandaag onder meer geïnspireerd op deze bronnen en is rijkelijk gestoffeerd met schilderijen van Pieter Breughel II, Jan Breughel I, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en Jacob Jordaens I en met meubelen en kunstvoorwerpen uit de 16e en 17e eeuw. Recent is ook de binnentuin van het Rockoxhuis opnieuw aangelegd en is momenteel de evocatie van een vroeg 17e-eeuwse stadstuin. Smalle parterres beplant met onder meer kruiden, bloemen en heesters die Rockox in 1609 en 1610 van de Franse humanist Nicolas Claude Fabri de Peiresc ontving, zijn de blikvangers in de tuin.

Hildegard Van de Velde

CC BY (Creative Commons 4.0)