• E. Duverger (ed.), Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (14 vols.), Fontes historiae artis neerlandicae. Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden, I, Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Brussels 1984-2004

 

  • Cornelis De Bie, Het gulden cabinet vande edele vry schilder-const ontsloten door den lanck ghewenschten vrede tusschen de twee machtighe croonen van Spaignien en Vrankruck, waer-inne begrepen is den ontsterffelijcken loff vande vermaerste constminnende geesten ende schilders van dese eeuw, hier inne meest naer het leven af-gebeldt, verciert met veel vermakelijcke rijmen, ende spreucken, Antwerp 1662.

http://books.google.be/books?id=3pFbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&s...

  • Jean-Baptiste Descamps, La vie des peintres flamands, allemands et hollandois, avec des portraits graves en taille-douce, une indication de leurs principaux Ouvrages, & des Réflexions sur leurs différentes manières (4 vols.), Paris 1753-1764.

Vol. 1

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-8970&lan=en#page/...

Vol. 2

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-8991&lan=en#page/...

Vol. 3

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-8992&lan=en#page/...

Vol. 4

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-8993&lan=en#page/...

  • Karel Van Mander, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen: Daer nae in dry deelen t'leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden en de nieuwen tyds: Eyntlyck d'uutlegginghe op den Metamorphoseon Pub. Ovidii Nasonis: oock daerbeneffens uutbeeldinghe der figueren: alles dienstich en nut den schilders, constbeminders en dichters, oock allen staten van menschen, Haarlem 1604.

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/

  • Gérard de Lairesse, Groot schilderboek, Waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door Redeneeringen en Printverbeeldingen verklaard, met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen, bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen, Amsterdam 1712.

http://www.dbnl.org/tekst/lair001groo01_01/index.php

  • Arnold Houbraken, De goote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Waar van ‘er veele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun Levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander. (3 vols.), The Hague 1753.

http://www.dbnl.org/tekst/houb005groo01_01/

  • Franciscus Junius, Schilder-boeck, behelsende de schilder-konst der oude, begrepen in dry boecken, Middelburg 1659.

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-26770&lan=en#page...

  • Roger de Piles, Abregé de la vie des peintres, avec des refelxions sur leurs ouvrages, et un traité du peintre parfait, de la connoissance des desseins, de l'utilité des estampes, Paris 1715 (2e ed.).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111893d

Dutch translation:

  • J. Verhoek, Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders, met aanmerkingen over hunne werken. Benevens een schets van een volmaakt schilder, een verhandeling van de kennisse der tekeningen en schilderyen, en van de nuttigheit der Printen, Amsterdam 1725.

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-8967&lan=en#page/...